wifi 802.11ac

التقارير

تحت الإختبار: مراجعة لراوتر “سينولوجي” الأول RT1900ac

خلافا لكثيرين، عادة ما أكون – بشكل شخصي – مُتحمس تجاه المُنتجات الناشئة والجديدة في سوق ما، ومُتحمس أكثر تجاه…