go programming language

البرمجة

قوقل تطرح لغة برمجة خاصة بها باسم GO

بلا شك قوقل من أفضل شركات خدمات الويب والتي استغلت الويب بشكل كبير، وقد حان لها أن تعمل على البيئة…