DzWebdays‬

الأخبار

قريبا فعاليات أيام الويب بالجزائر DzWebdays‬

‫ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎح الكبير  اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ ﺣﺪث أﻳّﺎم اﻟﻮيب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪ DzWebdays‬ المنظم في شهر ديسمبر 2012 بتلمسان وفي أواسط…